Innlegg

fredag 30. mars 2012

Kampanje

«Du blir ikke musiker selv om du kjøper deg et instrument   »

I dag 30. mars lanserer Norges Fotografforbund (NFF) en landsdekkende kampanje rettet mot private og næringsliv for å fremme bruken av profesjonelle fotografer.

Gjennom denne kampanjen ønsker NFF å sette yrket vårt på dagsorden. NFFs 450 medlemmer, fordelt på 11 laug over hele landet, vil fokusere på fordelene private og næringslivet kan vente seg når de bruker en profesjonell fotograf.

Den digitale revolusjonen har ført med seg store endringer for oss alle, og vi fotografer er kanskje blant dem som har merket forandringene best. Ikke bare har det hatt stor innvirkning på arbeidshverdagen vår, men den har også forandret måten andre ser på yrket vårt. Kampanjen går ut på å opplyse om hva som skiller det å bruke en profesjonell fremfor å gjøre jobben selv.

Det å være profesjonell fotograf innebærer mye mer enn å eie en speilrefleks.